Vas spezialista pre Index-Flags, Oznacovacie listky, Hardcover - aaronis.

Formát:

Nový Acryl-Dispensor s potlačeným Index-Flags, sa na pracovnom stole náležite uplatní.

ca. 70 x 36 x 20 mm

Obsah:
ca. 40 Index-Marker