Vas spezialista pre Index-Flags, Oznacovacie listky, Hardcover - aaronis.

Index-Smartbox biely alebo priesvitný, potlačený alebo nepotlačený

Index-Marker priesvitný, 25 x 45 mm, 1/0- alebo 4/0-farebne potlačiteľný ca. 40 listov alebo
Marker celoplošne zafarbený v štandartných farbách oranžovej, žltej, zelenej alebo ružovej 25 x 50 mm,
ca. 40 lístkov pre každý Smartbox a jeden Index-Marker, voľne dodateľný.